STRUČNÁ HISTORIE

        První zprávy o obecní knihovně jsou zaznamenány již v kronice 1891, kdy tuto vlastnil SDH a druhá knihovna byla od roku 1907, kdy byl založen Sokol, který měl též rozsáhlou knihovnu.

 

        Svou vlastní knihovnu měla i zdejší obecní škola a další spolky a instituce, které postupně v obci vznikaly. V roce 1946 byla založena místní osvětová rada vedená Janem Jeřábkem.

 

        V roce 1953 byla knihovna umístěna na radnici a poté do budovy sokolovny. Po několika dalších stěhování v průběhu 90. let 20. století je v současné době v domě čp. 300 na městečku.
      
    V současné době vede tuto knihovnu Marie Formánková.

ODKAZY NA:

KNIHOVNA KARLA DVOŘÁČKA VYŠKOV:

www.kkdvyskov.cz

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY:

www.nkp.cz

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA:

www.mzk.cz

MUZEUM VYŠKOVSKA:

muzeum.vyskov.cz

MUZEUM SLAVKOV -

Historické muzeum ve Slavkově u Brna

www.zamek-slavkov.cz/cz/

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VYŠKOV:

www.mskvyskov.cz/page/list-category/akutality

KINO SOKOLSKÝ DŮM-

Program kina ve Vyškově:

www.mksvyskov.cz/page/kino/

ZOO VYŠKOV:

www.zoo-vyskov.cz